Radiosändare och mottagare för treat and train apparat

2,480 kr

Den  radiomottagare ger följande funktioner:

– generera en ljudsignal med en extern högtalare med jackingång. t.ex.. Bluettoth-högtalare

– Överföring av signalen till en automatisk matare (detta kräver en modifierad fjärrkontroll av den automatiska mataren.)

– Ställer in fördröjningstiden, den här funktionen krävs för körträning för att förhindra att mataren utlöses oavsiktligt under träningen.

 

 

Antingen kan en högtalare med en jackingång eller en handsändare för den automatiska mataren anslutas till radiomottagaren