Elektronisk Balans med 2 st kontaktfält

49,480 kr

Elektronisk Balans med 2st kontaktfält inkl radiomottagare och sändare

Vikt 72kg  3 delar aluminium ,Lätt att montera

Kan stå ute men bör täckas för undvikande av isbildning och nersmutsning vid förvaring ute

balansbommen är gummiupphängd för att minska på vibrationer

Gummigranulatet är gjort med en speciell teknik skyddat från kopior från andra tillverkare ända från 1999